Florida to Boston

7/13/05

slipsey@alum.mit.edu

Cape Canaveral Space Shuttle Abort Shuttle Abort 2 Shuttle Abort 3 Shuttle Abort 4
Daytona Beach Daytona 2 Florida Okenofenokee Gift Shop Okefenokee Swamp
Alma, Georgia Alma 2 Vidalia, Georgia Statesboro 2 Rosinville, SC
Turpentine Festival South of the Border, NC South of the Border 2 South of the Border 3 South of the Border 4
Ft. Bragg, NC Ft. Bragg 2 Richmond, VA Washington Monument Washington Monument 2
Washington Monument 3 Vietnam Memorial Vietnam Memorial 2